Kundeuttalelser

 


 


 


Celsa Nordic

Samarbeidet med Steinar Haugnes og Hydex startet med et kursopplegg for hydraulikk. Vi lette etter noen som kunne fortelle oss litt mer om hydraulikk, sånn generelt, og vi fant Steinar Haugnes. Dette var mens vi ennå var Norsk Jernverk, altså for rundt 25 år siden.

Vi kjørte dette kurset for hele avdelingen som vi hadde her da, totalt et sted mellom 12 og 20 mann. Alle var strålende fornøyd etter kurset, og alle hadde fått en bedre forståelse for hva hydraulikk generelt sett var for noe – mer enn det de hadde lært på annen måte før.

Etter det kurset så begynte vi egentlig å spinne videre på det fundamentet som da var lagt. I praksis så startet vi et løp med dialog med Steinar på telefon, eller fysisk her på bedriften, for å håndtere en rekke større og mindre problemer og utfordringer med hydraulikken vår.

Dette ga seg utslag i en rekke justeringer og ombygginger av eksisterende anlegg, bl.a. utskifting av komponenter, hastighetsøkning i systemene og avlåsning av komponenter, parallelt med en stadig overføring av kunnskap.

Det som har stått spesielt i fokus i denne sammenheng har vært tiltak for å øke sikkerheten. Vi har jo opplevd å få levert standardløsninger, som vi ble lovet at vi skulle bli fornøyde med, men som ikke hadde de funksjonene de burde hatt – spesielt i forhold til sikkerhet. Dette har Hydex hjulpet oss med gjennom å bygge disse om slik at de både ble mer sikre, mer funksjonelle og lettere å forstå og å betjene.

Over tid har dette gjort at vi i dag har fått økt kapasiteten i anlegget, samtidig som vi har øket sikker-heten betraktelig. HMS er svært viktig for oss, så når vi skulle sikre anleggene bl.a. i henhold til maskindirektivene så var Steinar førstevalget vårt.

Generelt vil jeg si at Hydex er veldig bra. Først og fremst når det gjelder problemløsning, dernest når det gjelder å skaffe varer, deler og tjenester. I forhold til problemløsning har vi ikke funnet noen som er bedre, faglig er det ingen som slår Steinar Haugnes.

Vi på hydraulikksiden her i bedriften er skjønt enige om at det beste med Hydex og Steinar er at alt det han har vært involvert i har gitt gode og positive resultater som har gavnet hele systemet vårt – ikke minst i forhold til kroner og øre. Vi har ved flere tilfeller sett at dialogen med Steinar direkte har resultert i store besparelser for bedriften.

I tillegg har den stadige kunnskapsoverføringen til de som jobber med hydraulikk gjort at de har fått en bedre kompetanse i utøvelsen av sine respektive funksjoner. Dette har også medført økt trivsel på arbeidsplassen. Jo mer kunnskap du tilegner deg, jo bedre blir du, og jo mer sikker og trygg er du i jobben din. Det er viktig for trivselen.

En av de tingene jeg setter størst pris på ved Steinar er hans evne til å gjøre ting enkelt, slik at menigmann kan forstå. Det blir ikke så innviklet at du trenger høyskole for å forstå det han legger frem. Han er rett og slett en meget god pedagog.

Og så har vi dette med feilsøking ute i systemene, og forståelsen av problemene. Han har vært her flere ganger, han kjenner anlegget vårt, så vi kan prate med han på samme måte som vi ville gjort med en arbeidskollega, og dermed blir det mye enklere å kommunisere.

Disse tingene, de er han spesielt god på.

Samarbeidet med Steinar Haugnes og Hydex har med andre ord vært en fornøyelse, og også en nyttig og tjenlig sak for bedriften i sin helhet. Da er det kanskje ikke så rart at Hydex er førstevalget når vi skal ha løst et problem. 

Leif Heggli
Avdelingsleder, Celsa Nordic

 
Page rendered: 29.12.2022 03:33:07
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Fluid_power_anonym (NO)