Kundeuttalelser

 


 


 


Eramet Norway

Hydex og Steinar Haugnes i særdeleshet har lang fartstid og var ved oppbyggingen i 1974 involvert i installasjon av hydraulikkanlegg fra Vickers , mens Hydex kom inn her rundt år 2000.

Det de har bistått oss med er blant annet hovedaggregatet til ovnen, som vi i utgangspunktet ba om å få optimalisert og hvor Hydex kom sterkt inn med gode forslag. Resultatet var at de bygde et mer effektivt aggregat enn det det vi hadde. Dette merker vi spesielt i forhold til ENØK, og i forhold til at vi nå har en større reservekapasitet tilgjengelig enn før.

Det var utelukkende positivt å jobbe med Hydex på denne jobben. Vi hadde en god dialog og vi måtte legge oss i selen for å beskrive vårt ønske. De utfordret oss og var gode til å stille spørsmål tilbake. Prosessen og resultatet ble vi meget godt fornøyd med .

Det vi merket spesielt med Hydex var måten de presenterte sine forslag på og at de kom oss i møte. Dette førte til løsninger som vi sammen kunne arbeide videre med.

Hydex innehar høy kompetanse innen hydraulikk og vi ønsket å ta del i denne. Det skjedde ved at vi kjørte kurs for alt elektro og mekanisk vedlikeholdspersonell, totalt rundt 20 personer. Vi fikk gode tilbakemeldinger på måten han kjørte kurset på.

Det som også er positivt med Hydex er at den gode opplevelsen ikke bare handler om enkelt-personer, men om hele virksomheten. Alle involverte går grundig til verks og gjorde en meget bra jobb, noe vi bl.a. opplevde ved gjennomførelsen av prosjektet. Montørene fra Hydex var positive og lette å jobbe sammen med.

Ernst Glendrange
Maskinkonstruktør, Eramet Norway, Kvinesdal

 
Page rendered: 29.12.2022 02:33:42
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Fluid_power_anonym (NO)