Kundeuttalelser

 


 


 


E-CO Vannkraft AS, Solbergfoss

Før Hydex begynte å levere anlegg til kraftstasjoner brukte jeg Hydex som konsulent i forbindelse med at vi skulle skifte ut hele hydraulikkanlegget i den ene av våre to kraftstasjoner her i Solbergfoss. Dette var et stort prosjekt, og et veldig omfattende anlegg som skulle bygges om, og jeg fikk da helt uvurderlig hjelp til det.

Etter at Hydex begynte å levere anlegg til kraftstasjoner så har de bygd om hydraulikkanlegget fra lavtrykk til høytrykk i den andre kraftstasjonen, den som heter Solbergfoss II. Et ganske stort anlegg med ganske stort volum, det var en kjempejobb.

Uten at jeg skal påstå det 100% så tror jeg ikke at noen andre kraftstasjoner i Norge har et så stort anlegg hva oljevolum, størrelse på ventiler og rør og på trykkbeholdere gjelder. Så det er et voldsomt stort anlegg.

Hydex har videre bygd om den hydrauliske styringen på en grindrensker og de har gjort noen mindre utskiftninger av komponenter på en lukestyring.

Jeg har også kontaktet  Hydex ved anledninger hvor jeg har vært i tvil om tekniske løsninger. Da har jeg snakket med dem om dette og fått veldig god hjelp.

Det er bare én ting å si om Hydex, de vet hva de holder på med og de leverer meget bra anlegg. Steinar Haugnes i særdeleshet er rett og slett helt fremragende som fagperson!

Det jeg setter størst pris på ved Hydex, er at når de først har montert et anlegg så fungerer det veldig bra. De er systemmessig enkelt oppbygde  og det benyttes komponenter med høy kvalitet. Og kvalitet i denne sammenheng er at er utstyret fungerer uten at det går i stykker, dette skal jo gå helkontinuerlig dag ut dag inn i år etter år uten at det skal svikte. Da trengs det utstyr som har veldig lang levetid og som er driftssikkert, og det er nettopp den slags utstyr Hydex leverer.

Øystein Rafoss
Kraftverkssjef
E-CO Vannkraft AS, Solbergfoss

 
Page rendered: 29.12.2022 02:33:45
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Fluid_power_anonym (NO)