Hydrauliske aggregater

Hudrauliske aggregater leverer oljen til et hydraulisk anlegg og er demed en helt sentral bestanddel i anlegget.

Det ligger derfor i kortene at det er viktig med et hydraulisk aggregat som er riktig dimensjonert i forhold til formålet – trykk, volumstrøm, virkningsgrad, effekt, kjølebehov, komponentvalg, systemdesign og fysiske mål.

Hydrauliske aggregater som ikke er riktig dimensjonert medfører stor risiko for uønskede driftsforstyrrelser som f.eks. ...
  • Varmgang, som kan føre til at komponenter ødelegges
  • Hydraulisk systemfeil, som i verste fall kan føre til havari
  • Funksjonsfeil i ventiler.
I tillegg medfører det gjerne ytterligere uønskede effekter som kortere levetid og lav servicevennlighet. Alt dette er elementer som har en negativ effekt på driftsøkonomien.

Det er derfor viktig å legge til rette for en god driftsøkonomi gjennom å benytte hydrauliske aggregater fra leverandører som ...
  • har høy prosessforståelse
  • ser og forstår helhetsbildet aggregatet skal være en del av
  • har solid erfaring fra tidligere leveranser
  • har gode referanser
  • har et serviceapparat som kan bistå dersom uhellet skulle være ute.
Kontakt Hydex vedrørende hydrauliske aggregater

Du kan få hydrauliske aggregater fra følgende produsenter hos oss:


   Type aggregat 
  
Produsent
   Mikroaggregater (0,5-5 l/min)
Hydronit
   
   Miniaggregater (3-10 l/min)
Hydronit
   
   Standardaggregater (3,7-70 l/min)
Hydex
  
   Spesialaggregater
Hydex
   

For å sikre at ditt hydrauliske anlegg og/eller maskineri skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun hydrauliske aggregater fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende hydrauliske aggregater
 
Page rendered: 30.12.2022 00:46:28
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)