Måleutstyr / Signalgivere for bl.a. nivå, trykk, flow, temperatur og volum

Måleustyr/signalgivere brukes i en rekke sammenhenger for å registrere egenskaper som trykk, temperatur, volumstrøm, nivå, volum, hastighet, turtall, posisjon, akselerasjon, retardasjon, krenging.

Dataene som registreres kan benyttes i bl.a. automatisk prosesser (justere volum, nivå, turtall, etc.) eller som grunnlag for vedlike- hold og/eller forebyggende vedlikehold.

Mangel på informasjon om tilstanden i/ved anlegget som følge av manglende måling kan i ytterste konsekvens medføre driftsstans eller totalhavari. Da gir det seg selv at det ikke er mulig å ivareta HMS på en forsvarlig måte.

Valg av riktig måleutstyr/signalgiver
Ved valg av riktig måleutstyr/signalgiver er det kun én ting som gjelder - høy driftssikkerhet !

Dette betyr i første rekke at utstyret skal fungere optimalt i forhold til det miljøet det skal brukes i, f.eks. med sterke vibrasjoner, ekstreme temperaturer, etc.

Dernest at det brukes riktig måleutstyr/signalgiver til riktig bruk, for enkelt vedlikehold/feilsøking, med spesiell vekt på avbruddsfri drift. Alt ihht en gjennomarbeidet spesifikasjon


Du kan få måleutstyr/signalgivere fra følgende produsenter hos oss:


  Måleutstyr / Signalgiver
   
Produsent
  Aksellerometere
PCB Piezotronics - Sensorex - Sherborne Sensors
    
  Akustikk
PCB Piezotronics
    
  Belastning
PCB Piezotronics
       

  Datainnsamling

   
Measurement Computing
  Dreiemoment
PCB Piezotronics
    
  Kraft
PCB Piezotronics - Sherborne Sensors
       
  Last
PCB Piezotronics 

       
  Nivå
Barksdale
Nivåbrytere - Nivåmålere
  

  Posisjon

   
DSE - Kracht - MTS - Sensorex - Solartron
  Signal conditioning
Measurement Computing
- PCB Piezotronics - Sensorex - Solartron
    

  Temperatur

  
    
Barksdale

Temperaturbrytere
- Temperaturtransducere
    

  Trykk
  
   
Barksdale

Trykkbrytere
- Trykktransmittere

PCB Piezotronics
   

  Vibrasjon
  
PCB Piezotronics - Sensorex - Sherborne Sensors

  Vinkler
  
Sensorex - Sherborne Sensors

  Volum/Volumstrøm
  
Barksdale - Kracht

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex Systemhydraulikk vedrørende måleutstyr / signalgivere
 
Page rendered: 30.12.2022 00:46:29
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)