Sektor: Metallurgisk industri

Et ekstremt miljø krever hydrauliske anlegg som er spesialtilpasset for å tåle påkjenningen!
Hydrauliske anlegg som skal benyttes i metallurgisk industri (jern, stål, ferrolegeringer, aluminium) må kunne tåle de tildels ekstreme forholdene som sterk varme, støv og skitt og annen forurensing vil utsette dem for.

Det fordrer at anlegget er spesifisert og konstruert riktig, i henhold til hva det faktisk skal gjøre. Videre at det brukes slik det er ment å brukes, samt at det vedlikeholdes skikkelig.

Unngå ikke planlagt driftstans
Hydrauliske anlegg inngår på flere steder av produksjonen, og er i noen sammenhenger kritiske for en jevn og stabil produksjon. Det er derfor viktig å unngå situasjoner som kan lede til en ikke planlagt driftsstans, for eksempel på grunn av:
 • Oljelekkasje
 • Forurensing av oljen
 • Høye temperaturer i omgivelsene 
 • Nedbryting av oljen som følge av varmgang.

Dernest, hvis uhellet først skulle være ute, at det tar kortest mulig tid å finne ut av hva som har skjedd og få utbedret situasjonen som er oppstått, for eksempel:

 • Reparasjon/utbedring som følge av oljelekkasjer
 • Reparasjon/utskiftning av komponenter.

Dette kan være en utfordring, spesielt i gamle anlegg hvor det er benyttet odde, ustandard  komponenter og/eller deler. Gamle anlegg har gjerne komponenter/deler som er spesiallaget, og som dermed ikke finnes på lager noe sted. 

Kontakt Hydex for en uforpliktende samtale om bistand med hydrauliske anlegg

Kvalitetssikre produksjonssituasjonen
Tilsvarende er det viktig å sikre en jevn og stabil produksjon gjennom:

 • En god vedlikeholdskultur
 • Et gjennomarbeidede program for feilsøking og forebyggende vedlikehold
 • Gode service-, og vedlikeholdsmanualer
 • Kort- og langsiktig oversikt over reservedeler
 • God opplæring i både hydraulikk og prosessforståelse

Det handler også om å knytte til seg gode samarbeidspartnere som kan bistå ift.

 • Vedlikehold
 • Serviceavtale
 • Forbedring av eksisterende anlegg
 • Reparasjon av komponenter
 • Kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser (bl.a. å kvalitetsikre utforming av kravspesifikasjoner).

Alt innenfor økonomiske rammer som bygger opp under driften. 

Kontakt Hydex for en uforpliktende samtale om bistand med hydrauliske anlegg

HYDEX, en godt kvalifisert samarbeidspartner 
Det stilles derfor, og naturlig nok, store krav til leverandører av hydrauliske anlegg, både når det gjelder kvalitet på materialer, produkter, erfaring, og fagkompetanse.

Hydex besitter 40 års erfaring med produksjon, vedlikehold og reparasjon/service av hydrauliske anlegg . Det gjør at vi har solid teknisk kompetanse om, og forståelse for, hydraulikk, pneumatikk, mekanikk, elektrisitet og prosess.

Vi vet hvilke krav og utfordringer hydrauliske sylindre, komponenter og anlegg møter i smelteverk, og dette gjør at vi legger listen høyt hva kvalitet angår. 

For hydrauliske sylindre betyr dette å levere kvalitetsprodukter som:

Har lang levetid          Er funksjonstestet ihht. kundens behov
Imøtekommer nødvendige klassekrav Kan skreddersys til spesifikke behov
Har en dokumentasjon som imøtekommer kundens behov:
 • Tegninger 
 • Sveisetester
 • Sveisesertifikater
 • Malesertifikater
 • Materialsertifikater
 • Trykktest
 • Renhetsklassetest
    Har riktig kvalitet, dvs. riktige
 • Stålkvaliteter  (jouletestet, og ihht krav til spesielle legeringer)
 • Stangkvaliteter
 • Rørkvaliteter
 • Tetninger
 • Trykklasser
 • Renhetsklassifisering (olje)
 • Posisjonstransduser (slepepotmeter) / induktiv avkjenning
 • Overflatebehandlinger av både stang og rør (utvendig)
 • Sertifikater for alle materialer (3.1.B)

Sylindre til brennebommer klare for levering.

For  hydrauliske anlegg betyr det å levere anlegg med følgende utgangspunkt: 

Levetiden til et hydraulisk anlegg skal overstige
levetiden på maskineriet det er en del av!

Og gitt at nødvendig service og vedlikehold blir utført ihht. program for feilsøking og forebyggende vedlikehold, samt gode service-, og vedlikeholdsmanualer, så er det en realitet. Med de gunstige effektene det har for driften, både for driftssikkerhet og driftsøkonomi. 

Det gjør også at vi leverer hydrauliske anlegg konstruert for å dekke det faktiske behovet, med høy driftssikkerhet og en god driftsøkonomi. Til syvende og sist er det jo  økonomi  det handler om.

Med all nødvendig kompetanse i eget hus kan vi ta det totale ansvaret for leveransen. " One-stop shopping " gjør at du får alt fra ett sted, noe som vil spare deg for både tid og penger.

Eget verksted og et profesjonelt service- og vedlikeholdsapparat sikrer rask håndtering og utbedring av problemsituasjoner uavhengig av problemets karakter og omfang.

Du kan dermed være trygg på at vi gjør de riktige valgene for deg, og leverer det vi lover - raskt og effektivt.

Aktuelle produkter og tjenester
Nedenfor finner du en rekke områder hvor vi kan bistå deg. Av disse vil vi spesielt anbefale deg å vurdere å gjennomføre en " Tilstandsrapport med risikoanalyse ". 

Komponenter             Service og vedlikehold             Produkter og tjenester
Hydrauliske ventiler Filtrering Komplette hydrauliske anlegg
Hydrauliske pumper Fluid management Konsulentbistand
Hydrauliske motorer Serviceavtale
Hydrauliske sylindre Tilstandsrapport med risikoanalyse
Sylindertilbehør

Kontakt Hydex for en uforpliktende samtale om bistand med hydrauliske anlegg  

Page rendered: 30.12.2022 01:32:26
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Fluid_power_anonym (NO)