Trykkbrytere for trykkområder opp til 950 barMåling av trykk omfatter en rekke forskjellige områder hvor sensorer spiller en sentral rolle, bl.a.:


Måling av dynamisk trykk    For å få optimal effekt ut av en prosess (for eksempel propell på cruisebåt), f.eks. gjennom måling av vibrasjon i prosesser
Spesielt viktig for sertifiseringsorganer, skipskonstruksjon, forskning
Måling av trykk i prosesser For å sikre optimal drift og unngå ulykker, regulere prosesser, dette kan f.eks. være i trykktesting, hydrauliske systemer, prosessindustri
Spesielt viktig for OEM-byggere, prosessindustri
Måling av nivå (statisk trykk) For å beregne volum og/eller dybde, f.eks. hvor et legeme befinner seg i væske (eks. skip, objekt på havbunnen), mengde væske i en beholder
Spesielt viktig for prosessindustri, skipsverft

Kontakt Hydex vedrørende måling av trykk

Du kan få måleutstyr/signalgivere for posisjonering fra følgende produsenter hos oss:

   Måleutstyr / Signalgiver

Produsent
    
   Måling av dynamisk trykk
PCB Piezotronics
  
   Måling av trykk i prosesser
Barksdale Control Products
   
   Måling av nivå (statisk trykk)
Barksdale Control Products
   

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt. 


Kontakt Hydex vedrørende måling av trykk
 
Page rendered: 30.12.2022 01:33:19
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_instrumatic_anonym (NO)