Effektivt måleutstyr for måling og kontroll av gasser og væsker

Måleustyr brukes i en rekke sammenhenger for å registrere egenskaper som trykk, temperatur, volumstrøm, nivå, volum, hastighet, turtall, posisjon, akselerasjon, retardasjon, krenging.

Dataene som registreres kan benyttes i bl.a. automatisk prosesser (justere volum, nivå, turtall, etc.) eller som grunnlag for vedlike- hold og/eller forebyggende vedlikehold.

Mangel på informasjon om tilstanden i/ved anlegget som følge av manglende måling kan i ytterste konsekvens medføre driftsstans eller totalhavari. Da gir det seg selv at det ikke er mulig å ivareta HMS på en forsvarlig måte.

Valg av riktig måleutstyr
Ved valg av riktig måleutstyr er det kun én ting som gjelder - høy driftssikkerhet !

Dette betyr i første rekke at måleutstyret skal fungere optimalt i forhold til det miljøet det skal brukes i, f.eks. med sterke vibrasjoner, ekstreme temperaturer, etc.

Dernest at det brukes riktig måleutstyr til riktig bruk, for enkelt vedlikehold/feilsøking, med spesiell vekt på avbruddsfri drift. Alt ihht en gjennomarbeidet spesifikasjon

Du kan få måleutstyr/signalgivere fra følgende produsenter hos oss:


  Måleutstyr / Signalgivere for ...
   
Produsent
  Aksellerometere
PCB Piezotronics - Sherborne Sensors
      
  Akustikk
PCB Piezotronics
     
  Belastning
PCB Piezotronics
    

  Datainnsamling

   
Measurement Computing
  Kraft
PCB Piezotronics - Sherborne Sensors
    
  Last
PCB Piezotronics 

       
  Nivå
Barksdale
Nivåbrytere - Nivåmålere
  

  Posisjon

   
DSE - MTS - Sensorex - Solartron
  Rotasjon
PCB Piezotronics - Sherborne Sensors
   
  Signal conditioning
Measurement Computing - PCB Piezotronics - Sensorex - Solartron
    

  Temperatur

  
Barksdale
Temperaturbrytere
 - Temperatur transducere

  Trykk
  

Barksdale

Trykkbrytere
 - Trykktransmittere

PCB Piezotronics
  

  Vibrasjon
  
PCB Piezotronics - Sensorex - Sherborne Sensors

  Vinkler
  
Sensorex - Sherborne Sensors

  Volum/Volumstrøm
  
Barksdale - Kracht

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende måleutstyr / signalgivere

 
Page rendered: 30.12.2022 01:33:19
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_instrumatic_anonym (NO)