Fluid Purifier System

Vann er den mest vanlige forurenser og en av de mest ødeleggende kilder ved siden av partikkelforurensning.

Noen av de problemene vann kan føre til er:
  • Nedbrytning av oljen
  • Reduksjon av additiver
  • Reduserer oljens smøreegenskaper
  • Oljen oksiderer
  • Intern korrosjon
  • Virker som slipemiddel som fører til stor slitasje 
  • Reduserer antiledende egenskaper til oljen.

Disse problemene kan du unngå ved å benytte et Fluid Purifier System.

Du kan få Fluid Purifier System fra følgende leverandører hos oss:


Leverandør
    
  Fluid Purifier System
Internormen
   

Kontakt Hydex vedrørende Fluid Purifier System

 
Page rendered: 16.05.2022 19:29:14
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)